PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2017-06-13
WIŚNIOWSKI w odsłonie smartCONNECTED
W zakresie bram garażowych, bram wjazdowych oraz drzwi wej­ściowych marka WIŚNIOWSKI proponuje przejście z epoki automa­tyzacji do świata smartCONNECTED ...

WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A.
Wielogłowy 153
33-311 Wielogłowy

tel. 18 447 71 11
fax 18 447 71 10
sekretariat@wisniowski.pl
www.wisniowski.pl

» więcej o firmie

Rozwój technologii inteligentnych otworzył kolejny etap w procesie ewolucji branży budowlanej. Urządzenia takie jak brama garażowa, brama wjazdowa czy drzwi zyskują inne funkcjonalności i zapewniają nową przydatność w określonych sytuacjach. Inteligentne rozwiązania ułatwiają życie, a każdy, kto nawet w minimalnym stopniu je wykorzystuje, nie chce z nich rezygnować, a nawet rozszerza ich zastosowanie na kolejne urządzenia.

Dom jest szczególnym miejscem wykorzystania rozwiązań inte­ligentnych. Nowoczesny dom ma być zawsze „pod ręką", a sterowanie jego rozmaitymi funkcjami - od światła począw­szy, przez muzykę i obraz, aż po temperaturę i otwieranie bram i drzwi - powinno być intuicyjne. Ważną zaletą rozwiązań inteligentnych jest ich bezprzewodowość i brak konieczności ingerencji instalacji w ścia­nę, co daje pełną swobodę projektowania. Ponadto zastosowanie za­awansowanych technik zwiększających odporność systemów na ce­lowe próby zakłócania transmisji radiowej czyni je bezpiecznymi pod każdym względem.


Kompleksowa idea

W zakresie bram garażowych, bram wjazdowych oraz drzwi wej­ściowych marka WIŚNIOWSKI proponuje przejście z epoki automa­tyzacji do świata smartCONNECTED, gdzie bramy oraz drzwi poro­zumiewają się z użytkownikami. Dzięki komputerowo wspieranej automatyzacji idea smartCONNECTED zapewnia użytkownikom bram oraz drzwi marki WIŚNIOWSKI niebanalne korzyści. Jest to przede wszystkim poczucie posiadania kontroli nad urządzeniem, poczucie bezpieczeństwa zarówno swojego, jak i bliskich. Bramy i drzwi smart­CONNECTED są również ściśle związane ze spełnieniem oczekiwań co do oszczędności zużycia energii i w końcu związane są z wygodą.

Kompleksowa idea kryjąca się za nazwą smartCONNECTED to in­westycja, na której korzysta cała rodzina, ponieważ dzięki niej dostęp do domu nie jest już warunkowany pękiem ciężkich kluczy. Rodzice mogą wpuścić dziecko do domu, nie ruszając się z biura, lub w kilka sekund sprawdzić na swoim smartfonie, czy brama wjazdowa jest za­mknięta. Co więcej, za pomocą algorytmów inteligentny dom sam po­trafi zapamiętać tryb życia jego mieszkańców i myśleć za nich o wy­konaniu podstawowych czynności, jak uruchomienie alarmu lub czuj­nika ruchu, czy też dzięki funkcji geolokalizacji - otwarcie bramy na chwilę przed dojazdem do posesji. Takie rozwiązania stają się w pełni realne, a także dostępne dla najbardziej wymagających klientów oraz pasjonatów nowinek technologicznych, chcących osobiście przeko­nać się o zaletach życia w inteligentnym domu.


Pierwszy krok do inteligentnego domu

Sterowanie bramami i drzwiami smartCONNECTED marki WIŚNIOWSKI może odbywać się za pomocą urządzenia Connexo­on firmy Somfy. Connexoon, działający w zaawansowanej techno­logii io-homecontrol, pozwala na kompleksową integrację automa­tyki domowej, począwszy od bramy wjazdowej, garażowej, drzwi czy oświetlenia. Dzięki urządzeniu Connexoon sterowanie brama­mi i drzwiami WIŚNIOWSKI odbywa się z mobilnej aplikacji. Conne­xoon otworzy bramę ogrodzeniową, bramę garażową, drzwi i włączy światło w domu na chwilę przed powrotem. Zamknie wszystkie bra­my i drzwi automatycznie po zaparkowaniu samochodu. Sprawdzi bramy wjazdowe i garażowe jednym kliknięciem. Dzięki funkcji geo­lokalizacji aplikacja uruchomi bramę wjazdową samoczynnie, dzię­ki wcześniej ustawionym scenariuszom. WIŚNIOWSKI oferuje rów­nież rozwiązanie dla bram funkcjonujących na drodze radiowej. Dla klientów, którzy już posiadają bramy WIŚNIOWSKI, idealnym roz­wiązaniem jest sterownik Ri-Co. Kilka wersji Ri-Co pozwoli dostoso­wać poziom kontroli do potrzeb użytkownika. W podstawowej - po­zwoli otworzyć lub zamknąć bramę czy drzwi. Jego rozszerzone wer­sje dadzą dodatkowo możliwość sprawdzenia ich statusu. Dzięki Ri-Co Pro będziemy mogli w dowolnym momencie ustalić, czy nasz dom jest odpowiednio zabezpieczony i czy w trakcie naszej nieobec­ności nikt nie próbował się do niego dostać.

Idea smartCONNECTED od marki WIŚNIOWSKI to kolejny etap re­wolucji technologicznej w kategorii wjazdu i wejścia do domu. Podob­nie jak kilka lat temu bramy automatyczne zrewolucjonizowały rynek bram garażowych i ogrodzeniowych, tak teraz idea smartCONNEC­TED wpływa na podniesienie standardu życia. Dostarcza szereg war­tości dodanych, takich jak oszczędność zużycia energii, większe po­czucie kontroli nad urządzeniami i ogólne poczucie bezpieczeństwa.


Sterowanie bramami i drzwiami smartCONNECTED marki WIŚNIOWSKI może odbywać się za pomocą urządzenia Connexoon, działający w zaawansowanej technologii io-homecontrol, to pełna integracja urządzeń z gwarancją komunikatu zwrotnego.

„W ramach bram garażowych, drzwi i ogrodzeń jesteśmy w stanie osią­gnąć spójny design otoczenia i wej­ścia do domu. Oferta w tym zakre­sie to szereg rozwiązań, które moż­na komponować w każdym stylu. Ponadto dużą uwagę skupiamy na detalach i podzespołach, które tworzą spójną całość. Jednak w dobie, gdy klienci są coraz bardziej wymagający, design w pro­jektowaniu staje się niewystarczający. Klient oczekuje czegoś wię­cej niż rzemiosła i wyczucia estetyki. Teraz na dobre połączyliśmy design z zastosowaniem zaawansowanych technologii, tak by je­go adresat mógł czuć się w swojej osobistej przestrzeni bezpiecz­nie i komfortowo. Inteligentne systemy stosowane do bram i drzwi WIŚNIOWSKI są łatwe w adaptacji do środowiska, a w użytkowa­niu intuicyjne. Nie wymagają uwzględniania w projekcie dodatko­wych instalacji, a jednocześnie wzmacniają potencjał projektów, pozwalają na większą elastyczność w dostosowaniu funkcjonalno­ści budynku do indywidualnych potrzeb inwestorów." - Marcin Strzelec, Menedżer Zarządzający Grupami Produktów WIŚNIOWSKI

 WIŚNIOWSKI jest czołowym polskim producentem bram garażowych i przemysłowych oraz systemów ogrodzeniowych. To firma w całości oparta na polskim kapitale. Od wielu lat tworzy swoje produkty z pasją, w oparciu o najwyższą jakość surowców, połączoną z ciągłym dostosowaniem się do potrzeb klienta.

źródło: Wiśniowski