PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2011-04-06
Wszystko pod kontrolą
Hörmann Dock Control do kierowania i zabezpieczania przeładunku.

HÖRMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Otwarta 1
62-052 Komorniki

tel. 61 819 73 00
fax 61 810 75 75
info@hormann.pl
www.hormann.pl

» więcej o firmie

Pośpiech w codziennej pracy przy przeładunku towarów często powoduje nieostrożne zachowania. W efekcie, na przykład, zadokowana, ale niezabezpieczona ciężarówka stacza się nagle po pochyłym terenie. Tego rodzaju sytuacje stwarzają zagrożenie dla personelu i mogą mieć poważne skutki finansowe dla przedsiębiorstwa. Firma Hörmann - producent bram i techniki przeładunku - oferuje teraz system Hörmann Dock Control, który znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa pracy przy rampie przeładunkowej.

Wiele wypadków jest spowodowanych niepoprawnie wykonywaną procedurą dokowania, złą kolejnością wykonywanych czynności czy brakiem zabezpieczenia samochodów ciężarowych - zwraca uwagę Rüdiger Bierhenke, kierownik działu sprzedaży systemów bram przemysłowych i techniki przeładunku w firmie Hörmann. Ta - oferująca kompleksowe rozwiązania - firma zaprojektowała i wprowadziła na rynek nowy system zabezpieczeń podwyższający bezpieczeństwo eksploatacyjne. System składa się z trzech najważniejszych komponentów: jednego dalmierza umieszczonego w odbojnicy, blokady kół i rampy przeładunkowej z czujnikami oraz zespołu sterującego. Zastosowane rozwiązanie ma za zadanie ułatwiać dokowanie pojazdu, blokować niebezpieczne czynności i ostrzegać pracowników przed niebezpieczeństwem. Za całość odpowiada, zaprojektowany i skonstruowany przez firmę Hörmann, elektroniczny układ sterowania, który steruje kolejnością wykonywanych czynności w każdej fazie procesu przeładunku.

Faza 1: Dokowanie pojazdu

Prawidłowe ustawienie samochodu ciężarowego jest warunkiem bezpiecznego osadzenia rampy na platformie przeładunkowej. To znaczy, że pojazd musi zatrzymać się w odpowiedniej odległości od rampy. Ta odległość jest mierzona za pomocą czujnika umieszczonego w odbojnicy najazdowej (Hörmann Intelligent Buffer, HIB), który steruje sygnalizacją świetlną. Czerwone światło sygnalizacji informuje kierowcę, że pojazd znajduje się w optymalnym położeniu. Takie rozwiązanie gwarantuje, że rampa przeładunkowa oparta na platformie nie ześlizgnie się podczas dokonywania przeładunku. Ponadto zapobiega uszkodzeniom rampy i pojazdu wskutek niedokładnego zadokowania. Personel pracujący wewnątrz hali może w tym momencie rozpocząć przeładunek.

Faza 2: Otwarcie bramy i umieszczenie rampy przeładunkowej

Jedną z najbardziej niebezpiecznych sytuacji jest odtoczenie się samochodu ciężarowego, na przykład wskutek niezastosowania blokady kół. Hörmann Dock Control gwarantuje zabezpieczenie pojazdu zanim zostanie otwarta brama przemysłowa. System blokuje bowiem otwieranie bramy do czasu umieszczenia blokady kół i przesłania sygnału zwalniającego z czujnika. Wewnątrz miga światło „czerwone" sygnalizacji - teraz można otworzyć bramę segmentową. W ten sposób system zapobiega sytuacjom, w których brama zostaje przedwcześnie otwarta i stwarza ryzyko upadku ludzi i wózków widłowych z wysokości.

Faza 3: Proces przeładunku

Do układu elektronicznego sterowania wysyłany jest komunikat, że brama została całkowicie otwarta. Dopiero w tym momencie rampa przeładunkowa może zostać opuszczona na platformę samochodu ciężarowego i można rozpocząć przeładunek. System ostrzega przed potencjalnym zagrożeniem również podczas za- i rozładunku. Jeżeli na przykład blokada kół wysunie się wskutek ruchu pojazdu, to sygnalizacja świetlna wewnątrz hali natychmiast przełącza się na „czerwony" i rozbrzmiewa ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. W odosobnionych przypadkach może się zdarzyć, że samochód ciężarowy odtoczy się mimo założonej blokady kół. Dalmierz umieszczony w odbojnicy najazdowej natychmiast jednak rejestruje tę zmianę i wysyła ostrzeżenie.

Faza 4: Zwolnienie pojazdu

Podobnie jak podczas dokowania pojazdu także i w tej fazie Hörmann Dock Control kontroluje przebieg całego procesu: Przy podnoszeniu rampy przeładunkowej sygnalizacja świetlna w hali zmienia się na „czerwony", po zamknięciu bramy zewnętrzna sygnalizacja miga „żółtym" światłem informując, że blokada kół została usunięta. Na koniec „zielone" światło daje sygnał kierowcy, że może bezpiecznie odjechać.

System Dock Control nie tylko steruje całym procesem przeładunku, lecz także przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa, zapobiegając wypadkom i powstawaniu związanych z tym kosztów.


Cały przeładunek pod kontrolą: Hörmann Dock Control zapewnia sprawny przebieg pracy podczas dokowania i zwalniania pojazdu. Znacznie zmniejsza ryzyko wypadku i powstania uszkodzeń. Optymalne warunki dokowania samochodów ciężarowych zapewnia sygnalizacja świetlna i dalmierz.


Blokada kół z czujnikiem: przesyła do systemu sygnał, że samochód ciężarowy jest zabezpieczony przed odtoczeniem. Brak sygnału uniemożliwia otwarcie bramy.


Czerwone migające światło: wewnątrz hali sygnalizuje, że samochód ciężarowy na zewnątrz został zabezpieczony blokadą kół i można otworzyć bramę.


Rampa przeładunkowa: pracownik magazynu może ją opuścić dopiero po całkowitym otwarciu bramy.


Zielone światło: można rozpocząć proces przeładunku. O takim niebezpieczeństwie, jak na przykład odtoczenie się pojazdu, HDC informuje czerwonym światłem i sygnałem akustycznym.

informacja na podstawie materiałów: Hörmann