PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2011-11-04
Bramy Hörmann dla budownictwa ekologicznego
Deklaracje EPD definiują standardy gromadzenia i prezentowania wskaźników oddziaływania na środowisko.

HÖRMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Otwarta 1
62-052 Komorniki

tel. 61 819 73 00
fax 61 810 75 75
info@hormann.pl
www.hormann.pl

» więcej o firmie

W budownictwie przemysłowym, podobnie jak na rynku nieruchomości, coraz większe znaczenie mają certyfikaty potwierdzające, że dany obiekt został wybudowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dlatego firma Hörmann, jako pierwszy z producentów przemysłowych bram segmentowych, utworzyła dla tej grupy wyrobów specjalny zbiór informacji o ich wpływie na środowisko. Na tej podstawie uzyskała dla niej dwie deklaracje środowiskowe EPD - dla bram aluminiowych i bram z segmentów stalowych. To duże wsparcie dla architektów projektujących zgodnie z zasadami budownictwa ekologicznego.

Ekologiczne produkty

Informacje o wydłużeniu żywotności wyrobów, zmniejszeniu nakładów na ich konserwację czy przyjaznej dla środowiska produkcji z wykorzystaniem lokalnych surowców ułatwiają bowiem projektantom zastosowanie odpowiednich bram. Stanowią też podstawę do przeprowadzenia ekologicznej oceny budynku.

Deklaracje EPD definiują standardy gromadzenia i prezentowania wskaźników oddziaływania na środowisko. Wskaźniki wymienione w deklaracji dla przemysłowych bram segmentowych dotyczą między innymi: zużycia energii pierwotnej, wpływu na ocieplenie atmosfery ziemskiej, procesu acydyfikacji wód i udziału w tworzeniu ozonu. Dane te zostały opracowane na podstawie tak zwanych Zasad Kategorii Produktu (Product Category Rules)  obowiązujących w Unii Europejskiej w odniesieniu do przemysłowych bram segmentowych. Umożliwiają one projektantom i architektom wzajemne porównywanie informacji o oddziaływaniu tych produktów na środowisko.

Deklaracje środowiskowe wyrobów: własne EPD otrzymały już bramy aluminiowe i bramy z segmentów stalowych. 

Ekologiczna produkcja

Deklaracje środowiskowe wyrobów nie tylko dokumentują ich określone właściwości, ale zmuszają  też producentów do respektowania zasad ekologii w procesie produkcji. Firma Hörmann już od kilku lat posiada system zarządzania energią, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii pierwotnej. Oświetlenie fabryk jest sterowane przez czujniki ruchu, a ciepło odzyskiwane z urządzeń produkcyjnych wykorzystywane do ogrzewania hal. Niektóre budynki produkcyjne ogrzewane są odpadami stolarskimi. Konsekwentnie prowadzony recycling dodatkowo chroni naturalne zasoby surowców: na przykład odpady pozostające po docinaniu przeszkleń są automatycznie przetwarzane na granulat
i wykorzystywane do produkcji innych części z tworzywa sztucznego. Wszelkie materiały używane w procesie wytwarzania są ponownie wprowadzane do cyklu obiegu materiałów.

 

Hörmann - pierwszy na rynku

Hörmann jest pierwszym na rynku producentem, który już po raz drugi otrzymał deklarację środowiskową EPD - Environmental Product Declaration - opracowaną przez Instytut ift z Rosenheim dla całej grupy wyrobów. Pierwsza, z początku tego roku, dotyczy drzwi wielofunkcyjnych. Deklaracje EPD - zgodnie z ISO 14025 -  są podstawą do sporządzenia bilansu ekologicznego, a informacje w nich zawarte są konieczne do uzyskania certyfikatu dla budynków spełniających wymogi zrównoważonego rozwoju.

 

Zdjęcie główne:
Projektowanie budynków zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju: coraz więcej budynków jest projektowanych z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Firma Hörmann wspiera te działania, udostępniając dwie deklaracje środowiskowe dla przemysłowych bram segmentowych.

źródło: Hörmann