PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2015-10-13
Montaż bramy przesuwnej krok po kroku
Chcesz samodzielnie zamontować bramę przesuwną na swojej posesji? Nasz poradnik ułatwi Ci to zadanie.

BETAFENCE Sp. z o.o.
ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia

tel. 77 406 22 00
fax 77 482 50 00
info.poland@betafence.com
www.ogradzamy.pl

» więcej o firmie

Proces montażu bramy przesuwnej jest nieco bardziej skomplikowany niż w przypadku paneli, ponieważ wymaga połączenia większej liczby elementów, jednak nie na tyle trudny, by nie móc wykonać go samodzielnie. Potrzebne Ci będą następujące narzędzia: miarka, wiertarka, poziomica, a także łopata i taczka.


Przygotowanie fundamentów

Montaż rozpocznij od wykopania dołków pod fundamenty. Ich szerokość i rozstaw określisz na podstawie instrukcji dostarczonej przez producenta. Z kolei głębokość dobierz zwracając uwagę na lokalną głębokość przemarzania gruntu i dodając jeszcze 10 cm zapasu.

http://www.ogradzamy.pl/site_media/uploads/betafence_glebokosc_zamarzania_gruntu_w_polsce.jpg

Jeśli wybrany model bramy posiada automatykę, przewody elektryczne umieść w peszlach znajdujących się pomiędzy fundamentem słupa końcowego a słupem głównym. Pamiętaj, by peszle nieznacznie wystawały ponad powierzchnię fundamentu.

Do wylania fundamentów użyj betonu klasy B25 zgodnie z zaleceniami na opakowaniu. Po jego stężeniu umieść w betonie kotwy chemiczne (M16x250 lub dłuższe), pamiętając, by wystawały minimum 10 cm ponad jego poziom.

Upewnij się, że fundament został dobrze wypoziomowany. Jeśli tak, możesz umieścić podstawy słupów bezpośrednio na betonie. Jeżeli nie - wykorzystać podkładki i nakrętki DIN 9021.

Montaż słupów i wózków

Kolejnym krokiem jest umieszczenie słupa prowadzącego razem z podstawą na kotwach oraz dokręcenie go przy pomocy podkładek i nakrętek. Cały czas pamiętaj o dokładnym wypoziomowaniu podstawy słupa!

Następnie przymocuj wózek tylny do kotw przytwierdzonych do głównego fundamentu i dokręć go, używając nakrętek i podkładek. Odbojniki wózka należy skierować na zewnątrz fundamentu. Zwróć uwagę na to, by wózki znajdowały się w jednej linii, na tym samym poziomie.


Przyszedł czas na montaż słupa końcowego na kotwach zamocowanych w fundamencie. Ważne, by znajdował się on na tym samym poziomie, co słup prowadzący. Na koniec dokręć go przy użyciu nakrętek i podkładek.

Instalacja skrzydła bramy

Ostatnią część procesu rozpocznij od zdjęcia zaślepki z rolki podporowej i umieszczenia jej na kotwach przymocowanych do tylnego fundamentu. Oczywiście dokręć ją używając nakrętek i podkładek. Pamiętaj, by została przymocowana do podstawy prowadnicy i umieszczona pod kątem 90 stopni do osi skrzydła.

Skrzydło bramy połóż na wózkach i delikatnie przesuń, by upewnić się, czy poruszają się one bez problemu. Jeśli nie, skoryguj ich stabilizację w kątowniku "L" słupa prowadzącego. Zwróć uwagę, że jedną z rolek należy dopasować do kątownika, a drugą do ramy skrzydła. Na koniec zamontuj przednią zaślepkę.

W razie potrzeby możesz wyregulować geometrię bramy przy pomocy śruby rzymskiej. Gdy upewnisz się, że brama działa poprawnie, montaż możesz uznać za zakończony.


Źródło: Betafence | www.ogradzamy.pl