PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2019-12-16
Firma Nice wybrała Microsoft Dynamics
Platforma Dynamics 365 Customer Relationship Management zwiększy efektywność sprzedaży oraz poszerzy wiedzę i usprawni obsługę Klientów

NICE Polska Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 2a
05-800 Pruszków

tel. 22 759 40 00
fax 22 759 40 21
nice@nice.pl
www.nice.pl

» więcej o firmie

W ciągu najbliższych dwóch lat projekt transformacji cyfrowej obejmie około 15 krajów. Jego celem jest wzrost satysfakcji Klienta oraz zwiększenie możliwości biznesowych nawet o 25 proc. a także konkurencyjności Grupy w skali międzynarodowej.

Firmy Microsoft i Nice Group, lider w dziedzinie automatyki domowej, home security i smart home, ogłosiły podjęcie współpracy opartej na przetwarzaniu danych w chmurze. Nice Polska wdraża platformę Dynamics 365 Customer Relationship Management z myślą o zwiększeniu konkurencyjności poprzez optymalizację efektywności procesów biznesowych oraz usprawnienie obsługi i wzrost satysfakcji Klienta w Polsce i za granicą. Dzięki strategicznemu wsparciu firmy Microsoft i jej partnera EY, w ciągu najbliższych dwóch lat projekt obejmie Polskę oraz 15 innych krajów - w sumie 500 użytkowników z działów sprzedaży, marketingu i usług posprzedażnych. Dzięki lepszej znajomości oraz bliższym relacjom z Klientami firma Nice zamierza zwiększyć ich satysfakcję oraz możliwości sprzedaży o 25 proc., a przez to umocnić swój udział w rynku i wspierać szybkie tempo wzrostu.

Firma Nice wybrała platformę Microsoft Dynamics 365 ze względu na jej elastyczność, skalowalność, i bezpieczeństwo gwarantowane przez technologie chmurowe firmy Microsoft, a także korzyści związane z synergią i integracją z już wykorzystywanymi rozwiązaniami, takimi jak Dynamics AX ERP na platformie Azure oraz usługi zwiększające produktywność Office 365. W rezultacie pracownicy firmy zyskają jednolity system, który umożliwia współdzielenie strategicznych danych sprzedażowych, marketingowych oraz pełne zarządzenie procesami posprzedażowymi. Zespoły sprzedażowe, marketingowe i posprzedażne uzyskają również możliwość elastycznego dostępu do aplikacji i danych w chmurze, także podczas pracy zdalnej lub podczas spotkań poza biurem.

Wdrożenie pod kierunkiem zespołu marketingowego Nice zostało już pomyślnie zrealizowane we Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii, Turcji, Niemczech, i w Hiszpanii, a obecnie zaczyna się w Polsce. W najbliższych miesiącach obejmie kolejne biura Nice na całym świecie. W proces zaangażowany jest zespół, w którego skład wchodzą menedżerowie z różnych obszarów biznesowych. Jego zadaniem jest skonfigurowanie systemu zgodnie z priorytetami Grupy oraz zdefiniowanie spójnych i homogenicznych modeli. Integralną częścią projektu jest edukacja zgodna z podejściem Train-the-Trainer, które ma pomóc użytkownikom wykorzystującym nowe narzędzie CRM w różnych obszarach biznesowych i w różnych krajach.

Dynamics 365 - a zwłaszcza moduły: Dynamics for Sales wspomagający zarządzanie relacjami z Klientami, Dynamics 365 for Service wspomagający obsługę serwisową oraz Dynamics 365 for Marketing wspomagający działania marketingowe - zapewni firmie Nice kompleksowy widok obecnych i potencjalnych Klientów, dystrybutorów oraz instalatorów. Pozwoli także opracowywać i realizować skoordynowane działania komunikacyjne i marketingowe, na przykład zarządzać wydarzeniami i powiązanymi działaniami z wykorzystaniem możliwości dialogu i gromadzenia opinii dzięki internetowym ankietom. Dla Nice ważne jest również usprawnienie procesów planowania wyjazdów i odwiedzin Partnerów Handlowych. Będzie to możliwe dzięki precyzyjnej segmentacji i analizie danych oferowanej przez analityczny panel kontrolny klasy business intelligence, który umożliwia dynamiczną i intuicyjną wizualizację danych pochodzących z różnych procesów biznesowych, sieci dystrybucyjnej oraz z rynku.

W ostatnich latach firma Nice rozwijała się bardzo szybko: nasze rozwiązania są sprzedawane w ponad 100 krajach, globalne obroty przekroczyły 368 mln euro w 2018 r., a w 2019 r. nadal rosną - także dzięki kolejnym akwizycjom w ostatnim czasie. W takiej sytuacji musimy skupić się na innowacjach i wdrożyć narzędzia do efektywnego, skoordynowanego zarządzania, które uproszczą wymianę strategicznych informacji pomiędzy naszymi pracownikami, ale także globalnie między oddziałami w różnych krajach. W ramach szerszego planu transformacji cyfrowej, firma Nice postanowiła wdrożyć cloud computing, wykorzystując Dynamics 365 CRM jako dodatkowe narzędzie wspomagające realizację strategii szybkiego wzrostu, z myślą o poszerzeniu wiedzy o Klientach, zyskaniu okazji do personalizacji, cross-sellingu i up-sellingu, a także zwiększeniu możliwości przekształcania nowych kontaktów w biznes, a w rezultacie zwiększenia naszych obrotów oraz udziału rynkowego nie tylko w Polsce, ale także jako Grupa na poziomie międzynarodowym. Wykorzystując panoramiczny obraz obecnych i potencjalnych Klientów oraz spójnie zarządzając działaniami marketingowymi, sprzedażowymi i posprzedażnymi w prostszy i w bardziej dopasowany sposób, będziemy mogli opracowywać coraz bardziej ukierunkowane strategie i kampanie przyczyniając się do upowszechnienia koncepcji Smart Home oraz Connected Living w Polsce, i za granicą. Nasza misja zakłada poprawianie jakości życia poprzez upraszczanie codziennych czynności, a technologie takie jak ta pomagają nam w jej urzeczywistnieniu" - powiedział Marcin Skrobisz, Dyrektor Zarządzający Nice Polska.

„Każda firma ma unikatowe potrzeby, a cyfrowa transformacja powinna być efektem partnerskiego podejścia. Jesteśmy dumni, że Nice wybrało technologie Microsoft jako podstawę realizacji swoich strategicznych celów rozwoju biznesu. Wdrożenie platformy Dynamics 365 umożliwi wyższy stopień współpracy i wymiany informacji w organizacji, dzięki czemu pozwoli na bardziej synergiczne, zintegrowane zarządzanie i podejmowanie trafniejszych decyzji w oparciu o analitykę danych. Jesteśmy przekonani, że po wdrożeniu w 20 oddziałach na całym świecie chmurowa platforma CRM stanie się strategicznym czynnikiem konkurencyjności całej Grupy i pozwoli na optymalizację efektywności organizacyjnej, poprawie obsługi Klienta oraz osiąganiu lepszych wyników sprzedaży" - powiedziała Hanna Kurek, odpowiedzialna za Dynamics 365 w polskim oddziale Microsoft.O Nice Polska

Polski oddział Nice jest jednym z pierwszych międzynarodowych oddziałów włoskiej firmy Nice SpA - silnej międzynarodowej grupy posiadającej obecnie 20 oddziałów na całym świecie.

Od 1996 roku, z dystrybutora podstawowych rozwiązań do automatyzacji bram i rolet, Nice Polska stał się dostawcą kompleksowych systemów automatyki dla domu i przemysłu. Obecnie Nice Polska oferuje: automatykę do bram przesuwnych, skrzydłowych, garażowych, przemysłowych oraz rolet, segmentowe bramy garażowe, systemy parkingowe, systemy kontroli ruchu pieszych oraz wideofdomofony.

Nice group

Założona w 1993 r. włoska firma Nice jest światowym liderem w zakresie Home Automation, Home Security i Smart Home mającym szeroką ofertę zintegrowanych rozwiązań automatyki do bram, bram garażowych, rolet, systemów parkingowych, bezprzewodowych systemów alarmowych i home security dla domu i przemysłu. Grupa Nice realizuje strategię rozwoju i światowej ekspansji na nowe rynki i obszary działalności w celu rozszerzenia gamy konfigurowalnych, przyjaznych dla użytkownika systemów. Jednocześnie firma wzmacnia swoją markę konkurując na coraz to nowych segmentach rynku. Nice eksportuje swoje produkty, charakteryzujące się innowacyjnością technologiczną i nowoczesnym wzornictwem, do ponad 100 krajów, realizując za granicą ponad 90% skonsolidowanych dochodów Grupy, równych 325 milionom euro w 2017 r.

źródło: Nice