PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2020-03-17
„Zielone” podejście Plast-Metu
Firma z ekologiczną odpowiedzialnością, czyli jak produkować ogrodzenia nie niszcząc zdrowia i otoczenia.

PLAST-MET
ul. Milicka 34
55-100 Trzebnica

tel. 71 312 07 93
fax 71 387 08 30
biuro@plast-met.pl
www.plast-met.pl

» więcej o firmie

Eliminowanie szkodliwych środków produkcyjnych i ograniczanie śladu węglowego - ku takim celom zmierzają działania od lat prowadzone w firmie Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. Producent ogrodzeń z Trzebnicy znany jest ze swojego „zielonego" podejścia a za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju uznaje troskę o bezpieczeństwo ludzi i środowiska.

W firmie Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe podjęto szereg działań zorientowanych na poprawę warunków pracy w zakładzie, ale też zniwelowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Zmiany były wprowadzane stopniowo. Zainicjowane zostały na etapie produkcji, a z czasem rozszerzały się na inne obszary (np. transport czy miejsce pracy). Trzebnicki producent wprowadził też do swojej oferty Lampę czystości powietrza, która pomaga kształtować odpowiedzialne, proekologiczne postawy wśród klientów. - Nasza firma stanowi zespół, którego członkowie mają świadomość, że ważny jest nie tylko wynik finansowy , ale też inne działania - mówi prezes Marian Przybylski. - Czyste i zdrowe środowisko potrzebne jest przecież każdemu. To priorytetowa sprawa - w jakich warunkach będą żyć nasze dzieci i wnuki. Pragniemy, aby nasz produkt i idea, która za nim podąża, stały się inspiracją do zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialności społecznej i postaw proekologicznych wpływających na bezpieczeństwo oraz komfort życia.

Przy produkcji

Jedną z pierwszych wprowadzonych zmian było ograniczenie ilości emitowanego do atmosfery dymu spawalniczego. Udało się to dzięki wykorzystaniu przy produkcji Nowoczesnych Ogrodzeń Frontowych innowacyjnej metody przenikania pozwalającej na ograniczenie liczby spawań. Dzięki otworom precyzyjnie wykonywanym przez maszynę, profile pionowe są wprowadzane w poziome i same się stabilizują. Nie trzeba zatem spawać wszystkich połączeń. Firma Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe całkowicie odeszła też od stosowania środków chemicznych o właściwościach mających negatywny wpływ na zdrowie pracowników. Zmieniono lakier i do malowania stali zaczęto stosować bezpieczną farbę proszkową. Dodatkowo wszelkie jej odpady są zbierane do beczek plastikowych , a potem przekazywane producentowi do ponownego zagospodarowania. Natomiast w procesie odtłuszczania używa się środków bez soli czy kwasów, czyli takich, których nie trzeba utylizować specjalnymi preparatami.

Przy transporcie i na terenie firmy

Kolejnym przedsięwziętym działaniem, zgodnym z filozofią „zero waste", stało się wielokrotne korzystanie z palet używanych przy transporcie ogrodzeń. Wcześniej te połamane czy uszkodzone zastępowano nowymi. W pewnym momencie pojawił się pomysł, aby naprawiać je w celu ponownego wykorzystania. Efektem było ograniczenie marnowania cennego drewna, ale też spore oszczędności.

Istotnym krokiem z punktu widzenia poprawy jakości otaczającego środowiska były też nasadzenia drzew i krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie zakładu w Trzebnicy. Działania te zostały przeprowadzone jakiś czas temu. Teren w pobliżu hal produkcyjnych został częściowo zagospodarowany na kompleks zielony - znajduje się tam zbiornik wodny i zasadzono sosny, świerki oraz krzewy niskopienne. Wszystkie rośliny są na bieżąco poddawane zabiegom pielęgnacyjnym.

W zakładzie Plast-Met obowiązuje też segregacja śmieci, a obecnie wdrażane jest wycofanie plastikowych opakowań na rzecz szklanych. Staramy się również zmniejszyć zużycie papieru poprzez ograniczenie wydruków e-mail i mniejsze zużycie opakowań oraz etykiet.

W ofercie

Działaniem zorientowanym na dobro środowiska naturalnego w firmie Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe było również wprowadzenie na rynek innowacyjnej Lampy czystości powietrza. Zgodnie z hasłem „Zmieniamy postawy, nie ustawy" celem powstania tego produktu było zwiększenie świadomości społecznej i budowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej. Kolor świecenia lampy na bieżąco informuje o stanie jakości powietrza (ciemnozielony - bardzo dobry, jasnozielony - dobry, żółty - umiarkowany, pomarańczowy - dostateczny, jasnoczerwony - zły, ciemnoczerwony - bardzo zły). Stan można sprawdzić w każdej chwili i z każdego miejsca za pomocą aplikacji w smartfonie.

- Firma Plast-Met od momentu założenia do teraz przeszła ogromną transformację - mówi prezes Marian Przybylski. - Dokonaliśmy fundamentalnych zmian w organizacji, tworzeniu produktu i funkcjonowaniu na rynku. Nie wyobrażam sobie jednak całego tego procesu bez działań proekologicznych i prozdrowotnych. Były dla nas niezwykle istotne, a ich wdrożenie pozwoliło na osiągnięcie nowego wymiaru działalności całej organizacji.

źródło: Plast-Met