PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2021-04-29
Ekspert radzi: co musisz wiedzieć, zanim postawisz ogrodzenie?
Choć przepisów i formalności związanych z budową ogrodzenia nie ma wiele, przed przystąpieniem do grodzenia posesji trzeba jednak sprawdzić kilka ...

PLAST-MET
ul. Milicka 34
55-100 Trzebnica

tel. 71 312 07 93
fax 71 387 08 30
biuro@plast-met.pl
www.plast-met.pl

» więcej o firmie

Choć przepisów i formalności związanych z budową ogrodzenia nie ma wiele, przed przystąpieniem do grodzenia posesji trzeba jednak sprawdzić kilka kwestii. Decydując o materiale, wzorze i kolorze naszego płotu mamy dość dużą dowolność, ale są sytuacje, w których wybór ten może być nieco ograniczony. Zapytaliśmy eksperta, na co zwrócić uwagę, żeby inwestycja ta była zgodna z prawem i nie przysporzyła nam żadnych kłopotów.

Czy budowę ogrodzenia trzeba zgłaszać do urzędu?

- W większości wypadków budowa ogrodzenia czy jego wymiana na nowe nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani nawet zgłoszenia - wyjaśnia Mateusz Tiuchty, specjalista ds. techniczno-handlowych firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. - Warunek jest jeden - stawiana na granicy działki przegroda nie może być wyższa niż 2,2 m. Jeśli chcemy wykonać wyższe ogrodzenie, bez względu na to, czy znajdzie się ono od strony drogi czy działki sąsiada, musimy zawiadomić o tym starostwo co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem prac.

W zgłoszeniu budowy ogrodzenia o wysokości powyżej 2,2 m powinniśmy określić zakres i sposób wykonywania prac budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy też dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością oraz rysunki i uzgodnienia, jeśli zażąda ich urząd. Gdy po upływie 21 dni właściwy organ nie wniesie sprzeciwu, możemy przystąpić do działania. Prace należy rozpocząć w ciągu trzech lat od daty zgłoszenia.

Budowa ogrodzenia a wymogi prawne

Zapisy odnośnie budowy ogrodzenia znajdziemy zarówno w ustawie Prawo Budowlane, jak i w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wymagań prawnych nie ma w tym przypadku wiele.

- Przede wszystkim ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi i zwierząt - podkreśla ekspert. - Z tego względu na wysokości niższej niż 1,8 m nie można instalować żadnych ostrych elementów, takich jak np. drut kolczasty, tłuczone szkło itp. Szczególnym przypadkiem jest ogrodzenie placu zabaw, które musi być zakończone równo i pozbawione jakichkolwiek wystających elementów. Do tego celu można użyć tzw. paneli bezpiecznych, które mają obcięte końce.

Furtki i bramy powinny otwierać się do wewnątrz posesji. Ich minimalne wymiary określają Warunki Techniczne - szerokość furtki to co najmniej 90 cm, a bramy wjazdowej - 2,4 m.

Jak uniknąć sporu „o miedzę"?

Choć prawo nie określa ściśle zasad stawiania ogrodzenia pomiędzy sąsiadującymi działkami, warto zachować w tej kwestii pewną dozę ostrożności.

- Najlepiej w kwestii budowy ogrodzenia porozumieć się z sąsiadem - podpowiada Mateusz Tiuchty. - Jeśli jesteśmy zgodni, możemy postawić płot na granicy i podzielić się kosztami. W przypadku, gdy nie dojdziemy do konsensus lub gdy posesja obok nas nie ma jeszcze właściciela, możemy samodzielnie wznieść ogrodzenie. Lepiej jednak wówczas zadbać o to, by znajdowało się ono w całości w obrębie naszej działki.

Kto dokonuje pomiarów?

Granice działek wytycza geodeta. W przypadku działek budowlanych, które nie były wcześniej ogrodzone, zaznacza on punkty graniczne za pomocą palików geodezyjnych. To bardzo ważne elementy i warto dbać o to, by nie zostały zniszczone w trakcie budowy. Będą one niezbędne przy wznoszeniu ogrodzenia docelowego, co zwykle robi się na końcu inwestycji.

- Wstępny projekt i wycenę ogrodzenia wykonujemy na podstawie wymiarów podanych przez właściciela - mówi specjalista firmy Plast-Met Systemy Ogrodzeniowe. - Jeśli inwestor jest zdecydowany na zakup, przed zleceniem produkcji elementów ogrodzeniowych jedziemy na miejsce i dokonujemy pomiarów w terenie. Wykonanie tych czynności przez fachowca jest niezmiernie istotne. Pozwala precyzyjnie określić wymiary przęseł, a także uwzględnić spadki istniejące na działce czy zauważyć inne utrudnienia, na które osoba bez doświadczenia mogła nie zwrócić uwagi.

Czy mamy całkowitą dowolność przy wyborze ogrodzenia?

- Zwykle wybór ogrodzenia zależy w głównej mierze od gustu i oczekiwań inwestora - stwierdza ekspert. - Przed zakupem, warto jednak sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Lokalne przepisy mogą bowiem wprowadzać pewne ograniczenia i określać wymiary, materiały czy kolory dopuszczalne na danym terenie.

Szczególne wymagania pojawiają się, gdy działka leży w obszarze ochrony konserwatorskiej lub budynek wpisany jest na listę zabytków. Przed budową ogrodzenia musimy wówczas uzyskać zgodę konserwatora i uwzględnić jego wytyczne, np. konieczność nawiązania do historycznej formy czy materiałów lub zachowanie określonej kolorystyki.

- Wszystkich klientów przymierzających się do budowy ogrodzenia zachęcam do rozejrzenia się po okolicy - podpowiada Mateusz Tiuchty, doradca z firmy Plast-Met. - Dobrze jest, aby ogrodzenie nawiązywało nie tylko do stylistyki naszego budynku, ale też tego, co znajduje się dookoła niego. Zwróćmy więc uwagę zarówno na charakter danego obszaru, jak też wysokość czy wygląd sąsiednich ogrodzeń. Pozwoli to wkomponować posesję w otoczenie i stworzyć spójną, harmonijną przestrzeń.

źródło: Plast-Met